אודות

מדיניות השאלה

שרותי השאלה ניתנים בחינם לתושבי הישוב.

הקורא רשאי להחזיק ברשותו ספר לתקופה שלא תעלה על 30 ימים. החזקת ספרים מבוקשים תוגבל ל- 21 ימים בלבד.

קורא המחזיק ספר מעבר למועד המצוין, כרטיסו יחסם עד להשבת הספר ויהיה צפוי לתשלום קנס בשל איחור בהחזרתם.

הספריה תיידע קוראים מאחרים בהחזרת פריטים מושאלים. במידה והספר לא יוחזר לאחר התזכורת, ייחסם כרטיסו של הקורא ופקדונו יחולט.

קורא שפקדונו חולט, יצטרך להירשם לספריה מחדש.

הקורא יהיה אחראי להחזרת הפריטים שברשותו בשלמותם. אם יאבדו או יתגלו נזקים בעת החזרתם, יחויב הקורא לרכוש את הפריט שאבד או ניזוק.

על הקורא להודיע מיד על כל שינוי בפרטיו האישיים.

אין הקורא רשאי להעביר לאדם אחר ספר ששאל מהספרייה.

הארכת תקופת השאלה

לא ניתן להאריך תקופת השאלה במקרים הבאים :

  • הספר מוזמן על ידי קורא אחר.
  • בעיית קנסות או הגבלה בכרטיס קורא.
  • הזמנת פריטים

ניתן להזמין פריט על ידי איתור הפריט המבוקש בקטלוג.

הפריט יחכה למזמין בדלפק ההשאלה במשך 48 שעות.

קריאה נעימה