LOGIN

צומת ביל"ו : שלושה ביל"ויים וארץ ישראל

מחבר/ת: שפירא, אניטה;
צומת ביל"ו : שלושה ביל"ויים וארץ ישראל

DESCRIPT:
אפוס תחיית העם היהודי בארץ ישראל לאחר אלפיים שנות גלות מייחס לתנועת ביל"ו – בית יעקב לכו ונלכה – חשיבות ראשונה במעלה בהגשמת החזון. מרבים לתאר את אנשיה כחבורה של צעירים נלהבים שמסרו את נפשם להוצאתו של המהלך ההיסטורי הגדול מן הכוח אל הפועל. כשאניטה שפירא קוראת את חליפת המכתבים בין שלושה ידידים – ד"ר חיים חיסין, יעקב צ'רטוק וולדימיר דובנוב – ומנסה לחדור אל מעבר לשורות היא מגלה רבדים חדשים, שהסאגה הלאומית מיעטה להעמיק בהם. למה אנשים עולים לארץ ישראל, למה הם יורדים ממנה, פרשת היחסים בין מולדת ראשונה למולדת מאומצת, בין מצוות השכל למצוות הלב, כוחו של גורל ויכולתם של אנשים לאתגר אותו, ובתוך כל זאת סיפור של ידידות מופלאה בין שלושה חברים שההתלהבות סחפה לחופי ארץ ישראל, והמציאות הרחיקה, ומפה ואילך כל אחד מהם וסיפורו המיוחד. ועם זאת, שלושת הסיפורים נשזרים זה בזה. גיבורי הספר שייכים לאינטליגנצייה היהודית־רוסית, וחיים את חייהם כדרמה נוסח "רומן רוסי". גורל כל אחד מהם מאיר מקטע של הסיפור הציוני, על סערותיו, הצלחותיו וכישלונותיו. בלשון זהירה ורגישה פרופ' אניטה שפירא מעמידה פרשת חיים מרתקת ובעלת השראה. -- מאתר ההוצאה.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION
 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
110617 ‭(9)942.11‬ שפי

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: שפירא, אניטה;
שם כותר:צומת ביל"ו : שלושה ביל"ויים וארץ ישראל
DIUI(9)942.11
SHELFMARKשפי
SECTITLENAMEאניטה שפירא
MEDIAספרים
DATATYPEספר עיון
PAGES229 ע'
HEIGHT23 ס"מ
PUBLISHER_Sעם עובד
PUBLISHDATE2019
PUBLISHHEBDATEתש"ף
PUBLISHER_PLACEתל-אביב
ISBN9789651327995
MAHAD19-3268
LANGUAGEעברית
SERIESספריית אופקים
NO_IN_SIDRA321
CATALOGDATE7/2/2020
KEYWORDSביל"ו (תנועה) ; דובנוב, ולדימיר, 1940-1858 ; היסטוריה של ארץ-ישראל ; חיסין, חיים, 1932-1865 ; מכתבים ; עלייה ראשונה ; שרתוק, יעקב, 1913-1860 ;
REMARKSכולל הערות ביבליוגרפיות.
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU