LOGIN

"ישראל שלנו" : תנועת המחאה לאחר מלחמת יום הכיפורים : סיפור מחאת הדור האבוד

מחבר/ת: לבנה, משה;
"ישראל שלנו" : תנועת המחאה לאחר מלחמת יום הכיפורים : סיפור מחאת הדור האבוד

DESCRIPT:
"ישראל שלנו" הייתה תנועת המחאה של חיילי המילואים שהשתחררו משירותם הצבאי לאחר מלחמת יום הכיפורים. המלחמה שברה בפתאומיות את עולם המושגים שבאמצעותו נתפסה והובנה המציאות עד אז, והותירה את החיילים בכאוס קוגניטיבי-נורמטיבי. מכאן הצורך הדחוף להבנות במהירות מצפן קוגניטיבי-נורמטיבי חדש. דחיפות זו עיצבה את דפוסי המחאה. הרוב המכריע של מייסדי תנועת המחאה ופעיליה המרכזיים חוו את נעוריהם בעשור הראשון לקיום המדינה. הערכים שעליהם גדל וחונך דור זה אבדו ונזנחו בתהליך מיסודה של החברה הישראלית. הפער ההולך וגדל בין הערכים שהפנים דור זה לבין המציאות שהפכה מודרכת במאבקים של קבוצות אינטרס הפכו אותו ל"דור אבוד", דור שהתייתם מהאידיאלים שעל ברכיהם חונך. הבניית המצפן הקוגניטיבי-נורמטיבי נעשתה בהתרפקות על ערכי הנעורים האבודים. מאורעות המלחמה ותוצאותיה הובנו כתוצאה בלתי נמנעת של ההתרחקות מערכי תש"ח. המסקנה המתבקשת הייתה להיטהר ולהתחדש ברוח ערכים אלה. הספר עומד על סוד קסמה של האינטראקציה בתנועה שהלהיבה והציעה לחבריה "טקס מעבר" שהקל על המעבר החד מה"סער והפרץ" של המלחמה ותקופת ההמתנה הממושכת בקווי הפסקת האש ל"פורמייקה ולפריג'ידר" של החיים הבורגניים "הנורמליים" לאחר השחרור מהמילואים. -- מהכריכה האחורית.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION
 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
110597 ‭(9)982.13‬ לבנ

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: לבנה, משה;
שם כותר:"ישראל שלנו" : תנועת המחאה לאחר מלחמת יום הכיפורים : סיפור מחאת הדור האבוד
DIUI(9)982.13
SHELFMARKלבנ
SECTITLENAMEמשה לבנה
MEDIAספרים
DATATYPEספר עיון
PAGES262 עמודים
HEIGHT22 ס"מ
PUBLISHER_Sאפי מלצר בע"ם, מחקר והוצאה לאור
PUBLISHDATE2019
PUBLISHER_PLACE[רמת אפעל]
ISBN9789657195482
MAHAD20-0202
LANGUAGEעברית
CATALOGDATE24/1/2020
KEYWORDSהיסטוריה של מדינת ישראל. עשור שלישי ; ישראל שלנו (תנועה חברתית) ; מחאה ; מלחמת יום הכיפורים ; תנועות חברתיות ;
REMARKSכולל ביבליוגרפיה (עמודים 262-255) ומפתח.
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU