LOGIN

בית הנתיבות

מחבר/ת: אלמקייס, זהר;
בית הנתיבות

DESCRIPT:
"שדה התעופה היה בעיני רוחי הילדית הצטלבות מושלמת בין חיים ומוות. באותו מקום – שלאחר מכן למדתי כי קוראים אותו הטרמינל – נראה כי הנפש מתגלגלת גלגול נוסף, משילה מעליה נעליים וחגורה וז'קט לטובת כרטיס מעבר לעולם אחר הבא עליה. הנפש מתעופפת, בנתיבות שהוגדרו לה מן השדה הפתוח, ועוברת איזה סוף, עוד סוף, לקראת השלב הבא, לעבר הלידה המחודשת." זמנים, גופים, לשונות ומקומות נשזרים בבית הנתיבות אל מסע חייה של אישה צעירה. לצד ההווה, על אהבותיו ואכזבותיו, נחקר גם עבר משפחתי שבו עדיין פועמים בחוזקה חוויית ההגירה וכאב השפה שנולד ממנה. עמם נפרש גם עתיד אפשרי של המקום שבו היא חיה, המתגלם כבר עתה באתרי הבנייה ובאוטובוסים, על חוף הים, העירוני – ושל הנוף הנפשי. כל אלו משמשים מצע ברכבת הקלה ובהשתנוּת המתמדת של הנוף לחשיבה על הגוף האנושי, על אינטימיות ועל אלימות. -- מאתר ההוצאה.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION
 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
110590 ס אלמ

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: אלמקייס, זהר;
שם כותר:בית הנתיבות
DIUIס
SHELFMARKאלמ
SECTITLENAMEזהר אלמקייס ; עורכת הספר: דבי איילון
MEDIAספרים
DATATYPEספרות יפה
PAGES83 עמודים
HEIGHT19 ס"מ
PUBLISHER_Sהוצאת הקיבוץ המאוחד
PUBLISHDATE2019
PUBLISHHEBDATEתש"ף
PUBLISHER_PLACE[בני ברק]
ISBN9789650209780
MAHAD20-0119
LANGUAGEעברית
SERIESאדוםדק
CATALOGDATE17/1/2020
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU