LOGIN

דיסאוריינטלית

מחבר/ת: ג'וואדי, נגאר;
דיסאוריינטלית

DESCRIPT:
קימיה סאדר יושבת בחדר ההמתנה במחלקת טיפולי הפוריות בבית חולים פריזאי ומחכה לתורה. הסערה הרגשית שוטפת אותה בזיכרונות וכמו כל פרסית ראויה לשמה היא מתחילה לספר סיפורים. לנגד עינינו נפרשת תמונה מסחררת וצבעונית של משפחת סאדר לדורותיה - סבתה שנולדה בהרמון בן החמישים ושתיים נשים של הסבא-רבא שלה בצפון איראן, אביה הפעיל הפוליטי שלא כל-כך רצה להתחתן, הילדות בטהראן וחופשות הקיץ בכפר עם הדודים והדודנים, התהפוכות במדינה שמאלצות את הוריה להימלט ממנה, ההתבגרות הקשה בפריז ועד הרגע הזה, בו התקליטנית האיראנית-צרפתייה עומדת להיכנס להריון, ובדרכה המיוחדת להמשיך את המסורת המשפחתית ולמרוד בה כאחת. קימיה סאדר שוזרת את המשפחתי בפוליטי, ומספרת באהבה ובצער, בהומור ובאירוניה על החיים באיראן, על קשיי ההתערות בארץ החדשה, על שייכות ועקירה, ועל התהום והגשר בין מזרח ומערב – על היותה דיסאוריינטלית. -- מאתר מודן.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION
 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
110579 ס גוו

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: ג'וואדי, נגאר;
שם כותר:דיסאוריינטלית
DIUIס
SHELFMARKגוו
SECTITLENAMEנגאר ג'וואדי ; מצרפתית: רמה איילון
MEDIAספרים
DATATYPEספרות יפה
PAGES311 עמודים
HEIGHT21 ס"מ
PUBLISHER_Sחרגול
PUBLISHDATE2020
PUBLISHER_PLACEתל-אביב
ISBN9789655600438
MAHAD20-0064
LANGUAGEעברית
CATALOGDATE10/1/2020
KEYWORDSאיראן ; מאה עשרים ; מהגרים ; מזרח ומערב ; משפחה ; צרפת ;
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU