LOGIN

המצאות מזדמנות

מחבר/ת: פרנטה, אלנה;
המצאות מזדמנות

DESCRIPT:
בסתיו 2017 הציעו עורכי 'הגרדיאֶן' הלונדוני לאלנה פֶרַנטה לפרסם אצלם טור שבועי, ואף שלחו לה, לבקשתה, רשימת נושאים, שמהם תוכל לבחור במהלך השנה. פרנטה נענתה להם, כתבה באיטלקית, וטוריה תורגמו לאנגלית באופן חופשי למדי. לראשונה התנסתה באתגר שבועי של חובת כתיבה בלחץ זמן, סגורה בגבולות נוקשים של היקף – מִגבָּלות שבסופו של דבר היטיבו איתה, וכתיבתה אף עלתה מדרגה במחצית השנייה של שנת הכתיבה. התוצאה היא 51 המסות הקצרות שלהלן, המסודרות בספר זה לפי תאריכי הפרסום בעיתון – אף שלאחר הפרסום ב'גרדיאן' הן זכו לשכתוב משמעותי של המחברת, והן מתורגמות כאן מן הנוסח האיטלקי הסופי שלהן. מתווספים אליהן האיורים העדינים ורבי־הדמיון של אנדרֶאָה אוּצ'יני, שליוו את פרסום הטור. לאוהדי פרנטה הרבים, הסקרנים באשר לזהותה ולעולמה הפנימי של הסופרת המסתורית, מחכה כאן אוצר מרתק. פרנטה כותבת מעֶמדה של מחברת רומאנים, המודעת למעמדה העולמי ולעניין שיש בנקודת־הראות שלה. אין במסות פִּירוּאֶטים אינטלקטואליים, או שכבות של למדנות מנוכרת. בדרך־כלל מתבוננת בהן פרנטה במצבים וברגשות כמעט נדושים, כדי לחלץ מהם את מה שמחמת הרגל נוטים להשתיק. היא יוצאת ממקום פרטי, מאיזו התנסות או אנקדוטה אישיות, ההופכות להיות דוגמה אופיינית, מקפצה לאינטואיציות על החיים ועל הטבע האנושי. וכשהמסה החייבת־להיות־קצרה דוהרת אל סיומה, מגיעה תמיד פואנטה, עוֹלֶה פרדוקס מרהיב – פרנטה חושפת את הבלתי־צפוי שבמצבים הרגילים, סודקת אותם, מערערת את שלוות־הרוח המדושנת. -- מאתר ההוצאה.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION
 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
110575 ‭854‬ פרנ

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: פרנטה, אלנה;
שם כותר:המצאות מזדמנות
DIUI854
SHELFMARKפרנ
SECTITLENAMEאלנה פרנטה ; מאיטלקית: רמה איילון ; אילוסטרציות: אנדראה אוצ'יני ; [עורך התרגום: מנחם פרי]
MEDIAספרים
DATATYPEספר עיון
PAGES110 ע'
HEIGHT23 ס"מ
PUBLISHER_Sהקיבוץ המאוחד
PUBLISHDATE2020
PUBLISHHEBDATEתש"ף
PUBLISHER_PLACE[בני ברק]
MAHAD19-3337
LANGUAGEעברית
SERIESהספריה החדשה
CATALOGDATE10/1/2020
KEYWORDSמסה ; פובליציסטיקה ; שפה איטלקית ;
REMARKSבתחתית השער: ספרי סימן קריאה.
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU